Praca

Praca

Firma EUROSTYL, producent stolarki drewnianej z siedzibą w Chełmku poszukuje:
- pracownika działu handlowego- rynek zagraniczny
- technologa
- pracowników produkcji


Pracownik działu handlowego- rynek zagraniczny
Zakres obowiązków:
 • budowanie i utrzymywanie kontaktów handlowych oraz dobrych relacji z partnerami zagranicznymi
 • ustalanie i nadzór wysyłki towarów
 • realizacja wyznaczonych celów sprzedażowych
 • reprezentowanie firmy na spotkaniach biznesowych oraz podczas targów branżowych
 • bieżąca analiza rynku, w tym działań konkurencji
 • aktywne pozyskiwanie nowych klientów

 

Wymagania:

 • biegła znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w mowie i piśmie,
 • łatwość nawiązywania kontaktów
 • zdolności sprzedażowe i negocjacyjne
 • wykształcenie minimum średnie,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
 • kreatywność, zaangażowanie,
 • doświadczenie w branży okiennej będzie dodatkowym atutem

Oferujemy:

 • atrakcyjne warunki finansowe
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę


  Technolog

Miejsce pracy: Chełmek
Region: małopolskie

Opis stanowiska:

 • przygotowywanie raportów technologicznych,
 • przygotowywanie zestawień materiałów do produkcji,
 • zamawianie materiałów potrzebnych do realizacji zleceń
 • nadzór technologiczny nad realizacją zleceń

Wymagania:

 • znajomość programów typu CAD
 • wykształcenie minimum średnie,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
 • kreatywność, zaangażowanie,
 • doświadczenie w branży okiennej będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy:

 • atrakcyjne warunki finansowe
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę


CV ze zdjęciem oraz list motywacyjny, prosimy przesłać na adres mailowy:

biuro@eurostyl.net.pl

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
"
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w załączonym CV i innych dokumentach aplikacyjnych przez Eurostyl Sp. z o.o. Plac Kilińskiego 1, 32-660 Chełmek na potrzeby realizacji obecnego i przyszłych procesów rekrutacji pracowników, prowadzonych w okresie 2 lat od dnia złożenia dokumentów aplikacyjnych na terytorium Polski . Udzielenie zgody jest dobrowolne , a zgoda może zostać w każdym czasie wycofana poprzez wysłanie oświadczenia na adres e-mail: biuro2@eurostyl.net.pl lub na wskazany powyżej adres siedziby przedsiębiorstwa. Przekazane dane osobowe mogą być w każdej chwili przez Państwa modyfikowane lub usunięte. W tym celu należy przesłać krótki, nieformalny wniosek na  jeden z podanych powyżej adresów."

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Eurostyl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z  siedzibą w Chełmku,  Plac Kilińskiego 1, 32-660 Chełmek zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Krakowie- Śródmieście pod numerem KRS 0000583273, NIP: 5492442484 REGON; 362894280 (dalej AD);

 2) Administrator Danych nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych. Osobą kontaktową jest Prezes Zarządu. Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych można kierować na e-mail: biuro2@eurostyl.net.pl, adres siedziby wskazany w ust. 1) lub tel. 33 8463801 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy na jakie złożył Pan/Pani na podstawie art. 6 ust 1b RODO lub/i na podstawie. art. 6 ust 1 pkt a RODO w celu przetwarzania danych kontaktowych lub/i przyszłych rekrutacji na podstawie zgody na przetwarzanie w określonym w zgodzie celu

3) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy państwowe w zakresie wykonywanych zadań, wspólnicy i pracownicy AD w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia

4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji;

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy na jakie Pan/Pani aplikował/a lub/i do czasu cofnięcia przez Pani/Pana zgody i tylko w zakresie w jakim udzielono zgody i nie dłużej niż 2 lata w celu przyszłych rekrutacji

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych (o przetwarzanych danych oraz otrzymania ich kopii), prawo ich sprostowania, zmiany, ograniczenia przetwarzania o dane zbędne dla celu przetwarzania określonego w ust. 3), prawo do przenoszenia danych, usunięcia danych zbędnych dla celu przetwarzania określonego w ust. 3). W celu uwierzytelnienia czy to Pan/Pani są uprawnieni możemy prosić o podanie informacji dodatkowych. Zakres każdego z w/w praw oraz sytuacje kiedy można z nich skorzystać wynikają z przepisów prawa. To jakiego prawa może Pan/Pani skorzystać zależy np. od podstawy prawnej na jakiej przetwarzamy dane oraz celu ich przetwarzania.

7) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

 8) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale nie podanie danych określonych Kodeksem Pracy spowoduje niemożność wzięcia udziału w rekrutacji.

9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

 

 

 

 

 

 


Praca

PROMOCJE

Zapoznaj się lub pobierz katalog

OKNA ENERGOOSZCZĘDNE Wintherm Kontakt