O firmie

O firmie

Firma EUROSTYL istnieje na rynku od 1999r. Działalność rozpoczęła jako mały warsztat stolarski działający na rynku lokalnym. Od samego początku ulegał on jednak dynamicznemu rozwojowi oraz sukcesywnie uzupełniał swoją ofertę i obszar działania.

Obecnie jest to prężny zakład produkcyjny dysponujący nowoczesną linią technologiczną i wykwalifikowaną kadrą pracowników. Firma realizuje różnorodne inwestycje w kraju i za granicą, zadawalając przy tym zarówno dużych inwestorów, jak i klientów indywidualnych.

Połączenie nowoczesnych technologii z kunsztem rzemieślniczym wyniesionym z tradycji szkoły salezjańskiej umożliwia nam również pracę w obiektach zabytkowych i wierne odtwarzanie najmniejszych detali okien, drzwi i bram.


EUROSTYL to kompleksowy dostawca stolarki budowlanej wraz z asortymentem uzupełniającym. Do produkcji używamy materiałów tylko najwyższej jakości, w które zaopatrujemy się u sprawdzonych dostawców.


EUROSTYL cechuje się profesjonalną obsługą Klienta. Nasi doradcy pomogą dopasować produkty do Państwa indywidualnych potrzeb i odpowiedzą na wszystkie pytania.  

Zdajemy sobie sprawę, iż zakup stolarki budowlanej jest kosztowny, czasem także bardzo emocjonujący. Szanując pieniądze i komfort Klienta przekazujemy Państwu produkty wysokiej jakości, funkcjonalności i estetyce, zawsze na czas.

W roku 2011 firma EUROSTYL otrzymała dotację z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dzięki temu zakupiliśmy dodatkową nieruchomość przeznaczoną pod halę produkcyjną i biura oraz nowe nowoczesne maszyny. Zmiana profilu okna energooszczędnego oraz zakup nowoczesnych narzędzi do produkcji okien energooszczędnych pozwoli nam na OBNIŻENIE cen.
Temat projektu: "Wzrost konkurencyjności firmy EUROSTYL poprzez wprowadzenie nowego energooszczędnego okna, dzięki rozbudowie parku maszynowego i zakupie nieruchomości."

W roku 2014 otrzymaliśmy po raz drugi dotację z Europejskiego Funduszu Regionalnego. Dzięki otrzymanemu wsparciu unowocześniliśmy i rozbudowaliśmy nasz park maszynowy co pozwoliło nam na wprowadzenie do oferty okna pasywnego drewniano-aluminiowego.
Temat projektu:
" Wzrost konkurencyjności firmy EUROSTYL poprzez unowocześnienie parku maszynowego oraz wprowadzenie do oferty innowacyjnego okna pasywnego"


W związku z chęcia aplikowania o dofinansowanie prac badawczych w ramach naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 1 Osi Priorytetowej Gospodarka Wiedzy, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.3 Bony na Innowacje, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na usługę badawczo-rozwojową związana z opracowaniem  materiałooszczędnej technologii produkcji okien drewnianych dedykowanych dla budownictwa energooszczędnego. Dokładne informacje i wzory ofert w zakładce Zapoznaj się lub pobierz katalog
Informacja o wyniku postępowania na usługę badawczo-rozwojową w zakładce Zapoznaj się lub pobierz katalog

W 2016 roku otrzymaliśmy dotację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małoposkiego.
Dzięki otrzymanemu wsparciu Instytut Technologii Drewna w Poznaniu opracował dla nas innowacyjny, materiało- i energooszczędny profil okienny  i technologię jego wytwarzania.
Temat projektu:
Zakup usługi badawczo-rozwojowej przez EUROSTYL SP. Z  O.O.
związanej z opracowaniem materiałooszczędnej technologii produkcji okien drewnianych
dedykowanych dla budownictwa energooszczędnego.


Zestawienie logotypów zawierające od lewej: znak Funduszy Europejskich z podpisem Fundusze Europejskie Program Regionalny, barwy Rzeczypospolitej Polskiej, logotyp Województwa Małopolskiego oraz flaga Unii Europejskiej z podpisem Unia Europejka Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne.W latach 2017 i 2018  przedsiębiorstwo realizuje projekt dotowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małoposkiego. 

Temat projektu:
 
Wdrożenie w firmie Eurostyl wyników prac badawczo-rozwojowych dotyczących materiałooszczędnej technologii produkcji okien drewnianych dedykowanych dla budownictwa energooszczędnego.”

Praca

PROMOCJE

Zapoznaj się lub pobierz katalog

OKNA ENERGOOSZCZĘDNE Wintherm Kontakt